Frisse Wind Harlingen staat vooral voor verandering. De politieke invloed is enorm veranderd, mensen zijn steeds mondiger. Ze willen en kunnen meepraten over veel onderwerpen. Wij van Frisse Wind Harlingen begrijpen dat. We maken geen onderscheid in achtergrond, kleur, ras of religieuze overtuiging van onze leden, iedereen is welkom! Het gaat ons om een gemeenschappelijk doel: een beter leefklimaat in Harlingen, waarin echt wordt geluisterd naar de mensen die er wonen en werken. Frisse Wind! Harlingen wil het anders doen. Door beter te luisteren naar haar leden, door gebruik te maken van de expertise van mensen die in Harlingen wonen en werken en door een helder en duidelijk geluid te laten horen in de gemeenteraad. Wij willen ons hard maken om het vertrouwen tussen burger en bestuur te herstellen. Dus doe mee en steun Frisse Wind! Harlingen.Vindt u ook dat het tijd is voor politieke verandering in Harlingen? Wordt dan lid van onze partij! Als lid van Frisse Wind Harlingen krijgt u het recht om het bestuur te adviseren en kandidaten voor het algemeen bestuur voor te dragen. Op deze wijze wordt het algemeen bestuur gevormd door mensen die door supporters zijn aangedragen, zoals bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van uw buurt of van een organisatie of vereniging. De leden van het algemeen bestuur kunnen, als ze dat willen, zich ook verkiesbaar stellen op de kieslijst van de gemeenteraad.

Frisse Wind Harlingen heeft geen standaard contributiebedrag. U mag zelf bepalen hoeveel contributie u betaalt.
Klik hier om een aanmeldingfsformulier te downloaden
of meld u nu aan via: info@frissewindharlingen.nl.

Frisse Wind Promofilm


Ondanks dat we een serieuze partij zijn vinden we dat er ook wel wat meer humor in de politiek mag komen...Proeftuin

De Amerikaanse schrijver Kurt Vonnegut beschrijft in een van zijn boeken de min of meer opzettelijke ontploffing van een neutronenbom…

Soms heb je van die dagen dat alles meezit

Het was op een van de eerste mooie lentedagen van dit jaar, in het begin van maart.

Frisse Wind Harlingen gaat effecten REC onderzoeken

Twee en een half jaar heeft Frisse Wind via de politieke weg de REC, en de gevolgen daarvan, op de bestuurlijke “agenda” geprobeerd te krijgen en te houden.
Onder andere door de inzet van het zwaarst mogelijke middel, de Raadsenquete.
In het eindrapport Necker van Naem begin 2012 werden stevige conclusies getrokken onder andere over het opereren van het toenmalige college alsmede het grootste gedeelte van de toenzittende gemeenteraad.


Meer nieuws:
 • October 2012
 • September 2012
 • May 2011
 • February 2011
 • November 2010
 • May 2010
 • April 2010
 • March 2010
 • February 2010
 • January 2010
 • December 2009
 • November 2009

 • Noorderhaven 108 • 8861 AR Harlingen • 06 23 88 65 57 • info@frissewindharlingen.nl